Energi

Bioenergi

Bioenergi från skogen har blivit en viktig del i vår verksamhet. Förutom att vi tar ut energived från egna skogar köper vi in energived i närområdet till lagring på egen terminal, för att senare flisas och levereras till mindre värmeverk och panncentraler.

Vi har en årlig produktion på ca 30 000 m3s av företrädesvis stamvedsflis men även flis av träddelar. Utöver det så säljer vi också en mindre volym grot (grenar och toppar)  till de större värmeverken i närområdet.

Vi utför också på entreprenad flisning av skogsbränsle, både små och stora objekt, med en flexibel traktordriven trumhugg som har hög kapacitet. Huggen producerar en jämn och bra fraktion med olika såll (30, 60 och 100 mm) efter önskemål.

        

 

Vattenkraft

Vattenkraften i Ätran har anor från medeltiden. Flata kvarn i Dalum och Skogs kvarn i Timmele, vars historia är belagd tillbaka till 1500-talet, ägs och drivs i dag som kraftstationer av Winsarp AB. Bägge kvarnarna moderniserades 2006-2007 med nya turbiner, semikaplan turbiner från Cargo & Kraft AB, och automatiserade styrsystem med nivå reglering och larm.
Flata har en installerad effekt på 55 KW och Timmele en effekt på 90 KW. Fallhöjderna är låga men Ätran ger för det mesta vatten året runt. Normalårs produktion för bägge kraftstationerna är cirka 700 000 KWh.
Båda kvarnarna ingår i miljöprojektet ”Ätranöring” som bl.a. innebär fiskvandringvägar vid kraftstationerna som sköts av Winsarp AB och regleras i avtal med Ulricehamns kommun.
Vid Skogs kvarn i Timmele finns den gamla kvarnen bevarad helt intakt. Den är uppförd 1897 och innehåller tre par stenar, valsstol och fullständigt rensverk. En spånhyvel för takspån som förr drevs av vattenkraften finns också bevarad.

 

Bildgalleri

Foto Winsarp ABLäs mer om våra verksamheter