Jakt & Fiske

Jakt

Vinsarps säteri ligger i Västergötlands skogsbygder i ett småbrutet jordbrukslandskap med flera sjöar samt en å, Ätran, som rinner igenom markerna vilket ger en stor variation och en biologisk mångfald. Jaktmarken, som har en mycket god arrondering, omfattar cirka 1 200 ha.

Vi bedriver omfattande viltvård med bland annat en aktiv predatorjakt, stödutfodring och försöker anpassa både jord- och skogsbruk för att gynna det jaktbara viltet och mångfalden.

Här jagas framför allt älg, vildsvin, rådjur, hare (både fält- och skogshare), skogsfågel, morkulla, änder och ringduva. Kronvilt förekommer sporadiskt på marken.

Jakten förvaltas av Vinsarps Jägargille.

 


 

Fiske

Fiske kan bedrivas i sjöarna Lönnern och Vinsarpasjön. Båda ingår i Lönerns FVOF. Ätran, som har sitt källflöde en dryg mil söder ut, förbinder sjöarna.
Lönnern är den större av sjöarna, cirka en mil lång. Naturskön, med flera öar och omgiven av hagar och ängar på ena sidan, trolsk tyst granskog på andra.
Sjön bjuder på ett spännande och givande fiske, sommar som vinter. Utöver abborre och gädda finns här ett rikt bestånd av gös. Djupet varierar från ett par meter till som mest 15 meter.
Vinsarpasjön som är grundare, en artrik fågelsjö, håller fina bestånd av abborre och gädda och är populär framförallt på vintern med isfiske.
Fiskekort till sjöarna krävs och kan köpas på www.ifiske.se eller hos Lanthandeln i Dalum. Vi kan även erbjuda en hel del privat fiske i Ätran och Flatasjön som bjuder på både kräftor och ett intressant fiske på lokala öringsstammar.

 Karta över Lönerns FVOF
 Djupkarta för sjön Lönnern

 

 

Bildgalleri

Foto  Calle Larsson, Andreas Fälth mfl Läs mer om våra verksamheter