Om Vinsarps säteri

Vinsarp är beläget på en del av sydsvenska höglandet, ca 275 m.ö.h, i Dalums socken norr om Ulricehamn. Här, längs Ätrans dalgång, gick under medeltiden en av de viktigare vägarna både in i landet och ut till västerhavet. Gamla ridvägar (hålvägar) finns bevarade och härifrån har häradet fått sitt namn, Redvägs härad. Västergötland gränsar till Halland, som då var danskt, vilket innebar att även danska soldater kom den här vägen in i Sverige. Vi vet bl.a. att Vinsarp plundrades av danskar år 1511, och så har vi det berömda Slaget vid Bogesund (på Åsundens is) år 1520 då den svenske riksföreståndaren Sten Sture blev dödligt sårad av en kanonkula.

Namnet Vinsarp kommer från Vinstorpaätten, en betydelsefull medeltida frälseätt med säte här i Västergötland. Ätten har sin storhetstid från 1300-talet till 1500-talets mitt. De hade bl.a. Redvägs härad i förläning och kontrollerade handeln i Bogesund (nuv. Ulricehamn). Karl Bengtsson, riksråd, byggde i slutet av 1400-talet det unika stenhuset på Vinsarp. Hans dotter, Anna Karlsdotter, lät någon gång under 1500-talets första hälft  uppföra tornet på Dalums kyrka som ett monument över sin släkt. Med henne utslocknade Vinstorpaätten, hennes barn  kom att heta Gyllenstierna.   Mer spännande historia finns att läsa under fliken Historia.                                                                                                           

 

Vinsarps säteri ägs i sin helhet av Winsarp AB och som i sin tur ingår i Esswell-koncernen. Winsarp AB har ett dotterbolag, Winsarp Fastigheter AB, som bedriver fastighetsförvaltning i bl.a. Halmstad och Skara.
Verksamheten på Vinsarps säteri består i förutom jord- och skogsbruk också bioenergi, vattenkraft, konferens- och representationsverksamhet, fastighetsskötsel, jakt & fiske och trädgårdsodling. På Vinsarp är vi idag 5 anställda.

Gården är förklarad som byggnadsminne och skyddad enligt kulturmiljölagen.         

 

Bildgalleri

Foto  Nilla Bygdén, Anna-Clara Carlson mflLäs mer om säteriets historia